De gamle husdyr

Bevarelse af husdyr

De senere år har vi specielt støttet bevarelsen af Gamle Danske Husdyrracer. Ja vi kan sige, at havde vi ikke været her, var nogle racer uddøde.

Tænk at der i Danmark er kvægracer, som der kun er 35 dyr tilbage af i verden. Disse dyr kan hvert år ses græsse i smuk natur på 35 tdr. land af Søbogaard's jorde. Ud over den kulturhistoriske værdi kan disse gamle gener også vise sig at være gavnlige i fremtiden.

Måske er gamle Danske husdyrracer målet for jeres næste sommerudflugt.

Vi medvirker gerne.

Se også www.gamle-husdyrracer.dk

jysk ko i høj vevetationJyske køer og Fyn rundt
økvægøkvæg

SØBOGAARD APS KIMMERSLEVVEJ 11, 4140 BORUP

VOLDSGÅRDSVEJ 36, 7400 HERNING

TLF: 57526060, FAX. 57522412


Herning

kontrol rapport

Borup

kontrol rapport