GÅRDEN

DE GAMLE HUSDYR HOS SØBOGAARD

De senere år har vi specielt støttet bevarelsen af Gamle Danske Husdyrracer. Ja vi kan sige, at havde vi ikke været her, var nogle racer uddøde.

Tænk at der i Danmark er kvægracer, som der kun er 35 dyr tilbage af i verden. Disse dyr kan hvert år ses græsse i smuk natur på 35 tdr. land af Søbogaard’s jorde. Ud over den kulturhistoriske værdi kan disse gamle gener også vise sig at være gavnlige i fremtiden.

Måske er gamle Danske Husdyrracer målet for jeres næste sommerudflugt.

Vi medvirker gerne.

Se også bevaringscenter-oregaard.dk

Vi havde tidligere æsler på gården, men de er desværre grundet alder og sygdom blevet aflivet. De har ellers været til stor glæde for de forbipasserende.  

Søbogaard